Start

 

 

Ik denk dat ik erfgenaam ben van mijn buurvrouw, maar ik hoor maar niets, wat moet ik doen?

 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken wordt bij een overlijden niet "een testament geopend", zoals dat in veel tv-series te zien is. Pas op het moment dat u naar een notaris stapt en aangeeft dat u wellicht erfgenaam bent, zal deze gaan navragen of er een testament is gemaakt. Dit is altijd het laatste testament van de overledene. U kunt naar elke willekeurige notaris toestappen. Als het testament bij een andere notaris is gemaakt, wordt dit opgevraagd. Als u erfgenaam bent, kunt u de zaken verder met de notaris afhandelen. Als u geen erfgenaam bent, zal hij u dit mededelen.

Een erfenis is niet altijd goed nieuws. Hoewel u denkt dat uw buurvrouw nogal een centje heeft, kunnen er zoveel schulden in de nalatenschap zijn, dat er niets meer overblijft. Het is daarom raadzaam vooraf informatie in te winnen bij de notaris. Als u erfgenaam bent, kunt u kiezen of u de erfenis aanvaardt, verwerpt of beneficiair aanvaardt (alleen aanvaarden als er meer bezittingen dan schulden zijn).

Overigens, als u zich feitelijk hebt gedragen als erfgenaam, bijvoorbeeld wanneer u spullen uit de nalatenschap hebt verkocht of wanneer u bij de ontruiming van de woning de spullen (inboedel) niet hebt opgeslagen, maar aan een opkoper hebt meegegeven, kunt u niet meer verwerpen of beneficiair aanvaarden. Het verrichten van handelingen en/of betalingen kan in dit verband dus verstrekkende gevolgen hebben.